Swedish Care International

Swedish Care International är ett internationellt aktivt företag som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att tillgängliggöra god demens- och äldrevård baserad på Stiftelsen Silviahemmets vårdfilosofi, erfarenhet, forskning och metoder på den internationella marknaden. Vi finns i nuläget i Europa och Asien i 8 länder: Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Finland, Japan, Sydkorea och Kina

Vår verksamhet bedrivs inom fyra nyckelområden inom demens och äldrevård. Dessa fyra områden ökar, tillsammans och var för sig, möjligheterna för äldre och personer med demens att få goda vårdförhållanden.

Utbildning och Certifiering

Ett utav våra huvudverktyg är kunskapsspridning genom utbildning och träningsprogram inom Stiftelsen Silviahemmets vårdfilosof till äldreboenden, äldrevårdare, friviliga och anhöriga.

Stiftelsen Silviahemmet utgår från den palliativa vårdfilosofin och syftar till att hjälpa personer med demens och deras anhöriga att uppnå en högsta möjliga livskvalitet. Certifieringen innebär att all personal och alla chefer blir utbildade inom demensvård. Den bygger på fyra hörnstenar symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation.

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov. Efter vår inledande utredning, presenterar vi en operationel plan och implementerar denna tillsammans med dig och din personal.

Vårdhemskoncept

Swedish Care International ger även råd och guidar internationella företag inom äldrevårdskoncept. Detta inkluderar tjänster som att se över lagar och regler från myndigheter, samla resurser inför upprättning, upprätta en handlingsplan, planera nödvändig utbildning av personal samt föregripa kommande frågor.

Digital Plattform och Smartphone Appar

DementiaForum.org, en del av det internationella initiativet Dementia Forum, är den första globala digitala plattformen för anhöriga, vårdgivare och andra intressenter. Plattformen syftar till att sprida kunskap samt skapa medvetenhet och engagemang kring demensfrågor i det globala samhället.

Swedish Care International har utvecklat tre Smartphoneappar – Memory Box, Elderly Care och Dementia support som riktar sig till vårdgivare. De finns nu tillgängliga gratis på Google Play och App store. Dessa innehåller information om hur du kan relatera till och ta hand om äldre anhöriga och personer som lider av demens samt inspiration om hur du och dina nära kan göra livet lite enklare och mer njutbart.

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter i Sverige och Finland, instiftat år 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia på hennes 70-årsdag. Swedish Care International grundade stipendiet med intentionen att öka medvetenheten och fokuset på god äldre och demensvård.

Om du är intresserad att vara vår partner eller lära dig mer om vilka tjänster vi erbjuder, skicka ett e-mail till info(a)sci.se så återkommer vi till dig så snart som möjligt.