Dementia ABC

(Currently only in Swedish)

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. I riktlinjerna kallas detta för personcentrerad omvårdnad och lyfts fram som den kanske viktigaste förutsättningen för en god demensvård.
Demens ABC riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet. Utbildningen kan också fungera som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten.

Demens ABC i korthet

  • Innehåll: 10 kapitel
  • Beräknad tid: 20-30 min/kapitel
  • Kunskapstest
  • Diplom
  • Kostnadsfri
  • Inga förkunskaper

Vänligen kontakta oss om du har frågor.